Loading...

sobota 7. července 2012

Odkud přišli návštěvníci na tyto stránkyČervenec 2012
 1. Česká republika
 2. Slovenko
 3. Velká Británie
 4. Rusko
 5. Polsko
 6. Spojené státy
 7. Jižní Koea
 8. Argentina
 9. Bulharsko
 10. Švýcarsko
 11. Itálie
 12. Francie
 13. Německo
 14. Ukrajina
 15. Španělsko
 16. Izrael
 17. Kanada
 18. Řecko
 19. Bulharsko
 20. Irsko

úterý 1. května 2012

Jak získali mlynáři erbMlynářský erb pochází z roku 1116, kdy také vznikl „cech mlynářský“. Píše o tom Jan František Beckovský*. Ale i o zvláštní udatnosti českého mlynáře Jiřího z Doupova.
V roce 1116 požádal Vladislava I., českého knížete, uherský král Štěpán, aby mezi sebou uzavřeli věčný mír. Kvůli tomu se měli oba vladaří setkat na uherském pomezí. V té době byl z Uher vyhnán muž jménem Sok a za svoje vyhoštění z uherských zemí se chtěl pomstít. Vydával se za falešného posla a dosáhl toho, že místo míru povstal mezi Čechy a Uhry svár, který vyústil v boj se střídavým štěstím na obou stranách.
Po jednom střetu začali Češi utíkat a tomuto „ústupu“ nemohl zabránit ani kníže Vladislav, který mezitím k vojsku dorazil. Když vše nasvědčovalo o porážce Čechů, stočil mezi dotírající Uhry muž v bílé suknici a velice mnoho jich pobil, až se brodil v jejich krví. Prchající Češi se vzpamatovali a tak se dali brzy Uhři na útěk až k městu Budínu. Po tak slavném vítězství se kníže Vladislav ptal svých ryytířů, co je to za hrdinu, který si tak udatně počínal. Rytíři odpověděli, že je to mlynář z Doupova, načež byl před knížete předveden. Když se knížeti poklonil, kníže vstal z pařezu, na kterém po boji odpočíval a podal mu ruku. Mlynář mu chtěl podat pravici, ale všiml si, že v bitvě přišel o tři prsty. Proto si rychle utřel ruku o bílou suknici, která na ní zanechala tři krvavé pruhy a teprve potom podal knížeti ruku. Kníže mu řekl:
Díky ti, ctěný udatný hrdino, žes nás dnes vysvobodil od veliké hanby. Za odměnu budeš ty a všchni tví potomci tvého stavu užívat erb s třemi červenými pruhy v bílém poli!“
Zároveň jmenoval Jiřího z Doupova správcem města Žatec a celého okolního kraje. Soka pak, který svým hanebným činem způsobil onu strašlivou řež, kázal kníže v přítomnosti jak mlynáře, tak celého vojska roztrhat čtyřmi koni.
Karel Kýr


* Jan František Beckovský (18. 8. 1658 Německý Brod – 26. 12. 1725 Praha). Český spisovatel, historik, překladatel náboženské literatury a kněz.

pondělí 2. dubna 2012

Jeden mlynář dceru měl- Sprostonárodní

  G      Emi    C      D
 1. [: Jeden mlynář dceru měl, každý mu ji záviděl. :]

    Bajó, ba né, spíš jó než né, záviděl.


 2. [: Dva bratři se smluvili, jak by mu ji zkurvili. :]
    Bajó, ba né ...

 3. [: Jeden si do pytle vlez, druhej ho do mlejna vez. :]
    Bajó, ba né ...

 4. [: Kam tatíčku mlynáři, kam ten pytel máme dát. :]
    Bajó, ba né ...

 5. [: Dejte ho do světničky, naší milé Aničky. :]
    Bajó, ba né ...

 6. [: A když přišlo klekání, pytel dostal cukání. :]
    Bajó, ba né ...

 7. [: A když vyšel měsíček, měla ho tam kousíček. :]
    Bajó, ba né ...

 8. [: A když vyšel Merkur, měla ho tam vejpůl. :]
    Bajó, ba né ...

 9. [: A když vyšli hvězdičky, měla ho tam celičký. :]
    Bajó, ba né ...

10. [: A když vyšel Jupiter, měla ho tam po pytel. :]
    Bajó, ba né ...

11. [: A když přišlo svítání, pytel z mlejna uhání. :]
    Bajó, ba né ...

12. [: A když bylo po roce, topil děcko v potoce. :]
    Bajó, ba né ...


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz

úterý 28. února 2012

Přečin bohdanečského mlynáře Poura


Lázně Bohdaneč, mlýn, obr. staré pohledy.cz


Zpočátku poháněla voda Opatovického kanálu (na Pardubicku) devět mlýnů, později jejich počet vzrostl na třicet dva. V Lázních Bohdaneč stávaly v sedmnáctém století dva, oba obecní.
V druhé polovině 19.století hospodařil na bohdanečském Zadním mlýně dobromyslný a bystrý mlynář Jan Pour. Bylo o něm známo, že se jen tak ničeho nezalekne, neboť to bylo kus chlapa. Silák. Stalo se, že při jednom jarním tání voda protrhla hráz náhonu a vytekla i s rybami. Tehdejší pardubický porybný mlynáře napadl, že musí škodu nahradit. Ten se však nedal a oponoval, že on má také ztrátu, kterou musí nést. Na to mu porybný „nadal do ničemů a českých psů“. Mlynář neváhal a hodil ho do bahna náhonu. Byl soud, který Poura oidsoudil k pokutě dvaceti zlatých. Ten však zaplatil čtyřicet zlatých a na otázku soudce, proč dává tolik, odpověděl:
„Slavný soude, až se vrátím, tak toho kluka německýho tam hodím ještě jednou.“Tato historka přežila generace.
Jan Pour zahynul tragicky v roce 1882. Byl napaden býkem a na následky zranění zemřel.